ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ผ้าพื้น '

  ผ้าพื้น  หมายถึง น. ผ้านุ่งที่ทอด้วยด้ายมีสีใดสีหนึ่งเป็นพื้น ไม่มีดอกไม่มีลาย.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ผ้าเพลาะ

  น. ผ้า ๒ ผืนที่เย็บข้างต่อริมติดกันให้กว้างออก.

 • ผ้าแพร

  น. ผ้าไหมชนิดหนึ่ง.

 • ผ้าโพกหัว

  น. ผ้าที่ใช้พันหรือคลุมหัว.

 • ผ้าม่วง

  น. ผ้าไหมสำหรับผู้ชายนุ่ง มีสีม่วงครามหรือม่วงชาดเป็นต้น.

 • ผ้ามัดหมี่

  น. ผ้าชนิดหนึ่ง ทอโดยเอาเชือกมัดด้ายหรือไหมเป็นเปลาะ ๆตามลาย แล้วย้อมสี เมื่อทอแล้วจะได้ลวดลายตามที่มัดไว้,หมี่ ก็เรียก.

 • ผ้ายก

  น. ผ้าไหมชนิดหนึ่งที่ทอยกเป็นดอกให้เป็นลายเด่นขึ้น.

 • ผ้ายาง

  น. ผืนยางหรือพลาสติก ใช้ปูที่นอนหรือเบาะเป็นต้น.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒