ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ผัน ๑ '

  ผัน ๑  หมายถึง น. ชื่อบัวชนิด Nymphaea cyanea Roxb. ในวงศ์ Nymphaeaceaeดอกสีคราม, บัวขาบ ก็เรียก.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ผัน ๒

  ก. หัน เช่น ผันหน้า, ผิน หรือ หิน ก็ว่า; ทำให้เปลี่ยนไปจากแนวหรือลักษณะเดิม เช่น ผันน้ำเข้านา.

 • ผันแปร

  [แปฺร] ก. เปลี่ยนแปลงไป, กลับกลายไป, แปรผัน ก็ว่า.

 • ผันผยอง

  ก. เผ่นลําพองหมุนรอบตัว.

 • ผันผวน

  ก. กลับไปกลับมา, ปั่นป่วน.

 • ผันผ่อน

  ก. ลดหย่อนตาม, ลดหย่อนให้.

 • ผันผาด

  ก. วิ่งหกหันไปมา.

 • ผันผาย

  ก. กลับไป, เดินไป, ผายผัน ก็ว่า.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒