ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ปลด '

  ปลด  หมายถึง [ปฺลด] ก. เอาออก (ใช้แก่สิ่งที่เกี่ยวอยู่ แขวนอยู่ คล้องอยู่ หรือขัดอยู่เป็นต้น) เช่น ปลดม่านที่แขวนอยู่ ปลดห่วงที่เกี่ยวอยู่ ปลดลูกดุมที่ขัดอยู่; โดยปริยายหมายความว่า ทําให้พ้นจากข้อผูกพันหรือพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ เช่น ปลดหนี้ ปลดออกจากราชการ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ปลดเกษียณ, ปลดเกษียณอายุ

  (ปาก) ก. ให้ออกจากราชการหรืองานเพราะเหตุสูงอายุ.

 • ปลดเกษียณ, ปลดเกษียณอายุ

  (ปาก) ก. ให้ออกจากราชการหรืองานเพราะเหตุสูงอายุ.

 • ปลดทุกข์

  ก. ทําให้หมดทุกข์; (ปาก) เยี่ยว, ขี้.

 • ปลดปลง

  (กลอน) ก. ตาย.

 • ปลดปล่อย

  ก. ปล่อยจากที่คุมขังหรือการผูกมัด, ให้เสรีภาพ.

 • ปลดเปลื้อง

  ก. ทําให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป, เปลื้อง ก็ว่า.

 • ปลดระวาง

  ก. ปลดจากตําแหน่ง, ปลดจากทําเนียบ, ปลดจากประจําการ;โดยปริยายหมายความว่า หมดหน้าที่.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒