ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ปลงผม '

  ปลงผม  หมายถึง ก. โกนผม (ใช้แก่บรรพชิต).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ปลงศพ

  ก. เผาผี, จัดการเผาหรือฝังศพให้เสร็จสิ้นไป.

 • ปลงสังขาร

  ก. พิจารณาเห็นว่าเราจะต้องตายเป็นแน่แท้.

 • ปลงสังเวช

  ก. พิจารณาเห็นเป็นเรื่องน่าสลดใจหรือน่าสมเพช.

 • ปลงอนิจจัง

  ก. รู้สึกสังเวชใจว่าไม่น่าจะเป็นถึงเช่นนั้น.

 • ปลงอาบัติ

  ก. แสดงความผิดของตนเพื่อเปลื้องโทษทางวินัย (ใช้แก่พระภิกษุ).

 • ปลงอายุสังขาร

  ก. บอกกําหนดวันสิ้นสุดแห่งอายุ (ใช้แก่พระพุทธเจ้า).

 • ปล่ง

  [ปฺล่ง] ว. ปลอด, ตลอด, จะแจ้ง, เป็นทางไป, กระจ่าง, โปร่ง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒