ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ปราการ '

  ปราการ  หมายถึง [ปฺรากาน] น. กําแพงสําหรับป้องกันการรุกราน. (ส. ปฺราการ;ป. ปาการ).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ปราคภาร

  [ปฺรากพาน] น. เงื้อมภูเขา. (ส. ปฺราคฺภาร; ป. ปพฺภาร).

 • ปราคาร

  [ปฺราคาน] น. ตึกใหญ่. (ส.).

 • ปราง

  [ปฺราง] น. แก้ม; มะปราง.

 • ปรางค์

  [ปฺราง] น. สิ่งก่อสร้างมียอดสูงขึ้นไปมีรูปทรงคล้ายฝักข้าวโพดและมีฝักเพกาปักอยู่ข้างบน, ถ้าเป็นเจดีย์มียอดเช่นนั้น เรียกว่าเจดีย์ยอดปรางค์.

 • ปรางค์ปรา

  [ปฺรางปฺรา] (กลอน) ตัดมาจาก ปรางค์ปราสาท.

 • ปรางคณะ

  [ปฺรางคะนะ] น. คณะ, สํานัก; สนาม; พื้นอย่างพื้นเรือน. (ส.).

 • ปราจีน

  [ปฺราจีน] น. ทิศตะวันออก. (ส. ปฺราจีน; ป. ปาจีน).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒