ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ปร่า '

  ปร่า  หมายถึง [ปฺร่า] ว. ลักษณะของรสที่ไม่กลมกล่อมไม่แน่ชัดว่าเป็นรสอะไรเช่นรสแกงที่มีเครื่องปรุงไม่เหมาะส่วน.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ปรากฏ

  [ปฺรากด] ก. สําแดงออกมาให้เห็น. (ส. ปฺรกฏ; ป. ปากฏ).

 • ปรากฏการณ์

  [ปฺรากดกาน, ปฺรากดตะกาน] น. การสําแดงออกมาให้เห็น.

 • ปรากรม

  [ปะรากฺรม] น. ความเพียร, ความบากบั่น. (ส.).

 • ปรากฤต

  [ปฺรากฺริด] น. ภาษาพื้นเมืองในอินเดียสมัยโบราณซึ่งสืบเนื่องมาจากภาษาตระกูลอริยกะ. (ส.).

 • ปราการ

  [ปฺรากาน] น. กําแพงสําหรับป้องกันการรุกราน. (ส. ปฺราการ;ป. ปาการ).

 • ปราคภาร

  [ปฺรากพาน] น. เงื้อมภูเขา. (ส. ปฺราคฺภาร; ป. ปพฺภาร).

 • ปราคาร

  [ปฺราคาน] น. ตึกใหญ่. (ส.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒