ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ประสันนาการ '

  ประสันนาการ  หมายถึง น. อาการเลื่อมใส. (ป. ปสนฺนาการ).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ประสัยห-, ประสัยห์

  [ปฺระไสหะ-, ปฺระไส] (แบบ) ก. ข่มขี่, ข่มเหง. (ส. ปฺรสหฺย; ป. ปสยฺห).

 • ประสัยห-, ประสัยห์

  [ปฺระไสหะ-, ปฺระไส] (แบบ) ก. ข่มขี่, ข่มเหง. (ส. ปฺรสหฺย; ป. ปสยฺห).

 • ประสัยหาการ

  [ปฺระไสหากาน] น. การข่มเหง.

 • ประสัยหาวหาร

  [ปฺระไสหาวะหาน] น. การโจรกรรมด้วยใช้อํานาจกดขี่หรือกรรโชกให้กลัว.

 • ประสัยหาการ

  ดู ประสัยห-, ประสัยห์.

 • ประสัยหาวหาร

  ดู ประสัยห-, ประสัยห์.

 • ประสา

  น. วิสัยที่เป็นไป เช่น ตามประสาจน ตามประสาเด็ก ตามประสาใจ.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒