ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ประสมประเส '

  ประสมประเส  หมายถึง ก. พลอยเข้าด้วย, เก็บเล็กผสมน้อย.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ประสมพันธุ์

  ก. ผสมพันธุ์.

 • ประสมโรง

  ก. เอาคนที่เป็นลิเกหรือละครเป็นต้นต่างโรงมาเล่นรวมกัน;พลอยเข้าด้วย.

 • ประสะ

  ก. ฟอกหรือชําระสิ่งต่าง ๆ เช่นเครื่องยาเพื่อให้สะอาดหรือให้รสอ่อนลง; ใช้เรียกยาที่เข้าเครื่องยาสิ่งหนึ่งเท่ากับเครื่องยาอื่น ๆเช่น ประสะขิง ก็คือเข้าขิงเท่ากับยาอื่นเป็นต้น.

 • ประสัก

  น. ไม้หมุดสําหรับตรึงกงเรือต่างตะปู, ลูกประสัก ก็เรียก.

 • ประสันนาการ

  น. อาการเลื่อมใส. (ป. ปสนฺนาการ).

 • ประสัยห-, ประสัยห์

  [ปฺระไสหะ-, ปฺระไส] (แบบ) ก. ข่มขี่, ข่มเหง. (ส. ปฺรสหฺย; ป. ปสยฺห).

 • ประสัยห-, ประสัยห์

  [ปฺระไสหะ-, ปฺระไส] (แบบ) ก. ข่มขี่, ข่มเหง. (ส. ปฺรสหฺย; ป. ปสยฺห).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒