ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ประวัติกาล '

  ประวัติกาล  หมายถึง [ปฺระหฺวัดติกาน, ปฺระหฺวัดกาน] น. สมัยที่มีบันทึกเหตุการณ์.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ประวัติศาสตร์

  [ปฺระหฺวัดติสาด, ปฺระหฺวัดสาด] น. วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติเป็นต้นตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน.

 • ประวาต

  [ปฺระวาด] ก. พัด, กระพือ. (ส.).

 • ประวาล

  [ปฺระวาน] น. หน่อหรือแขนงต้นไม้ที่แตกออก. (ส.).

 • ประวาลปัทม์

  [ปฺระวาละปัด] น. ดอกบัวแดง. (ส. ปฺรวาลปทฺม).

 • ประวาลผล

  [ปฺระวาละผน] น. ไม้จันทน์แดง. (ส.).

 • ประวาลวรรณ

  [ปฺระวาละวัน] ว. สีแดง. (ส.).

 • ประวาส

  [ปฺระวาด] ก. ประพาส. (ส.; ป. ปวาส).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒