ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ประเดี๋ยวนี้ '

  ประเดี๋ยวนี้  หมายถึง ว. เวลานี้, ในเวลานี้, ทันที, เดี๋ยวนี้ ก็ว่า.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ประเดี๋ยวประด๋าว

  ว. ชั่วครู่ชั่วยาม.

 • ประแดง

  (โบ) น. คนเดินหมาย, คนนําข่าวสาร, ผู้สื่อข่าว, นักการ; พนักงานตามคน, ตําแหน่งข้าราชการในสํานักพระราชวัง, บาแดง ก็ใช้.

 • ประแดะ

  น. เครื่องมือของช่างทอง สําหรับเคาะสิ่วสลัก มีรูปคล้ายค้อน แต่แบนทําด้วยเขาสัตว์; เรียกมีดพกปลายแหลมชนิดหนึ่งที่มีด้ามงอเฉียงลงว่ามีดประแดะ, คอม้า ก็เรียก.(รูปภาพ ประแดะ)

 • ประโดง

  น. ลำน้ำขนาดเล็กที่ขุดจากลำน้ำขนาดใหญ่เพื่อชักน้ำเข้านาเข้าสวนเรียกว่า ลำประโดง, ลำกระโดง ก็ว่า.

 • ประโดย

  ก. พลอยตาม, ยอมตาม.

 • ประตง

  น. โจร. (ช.).

 • ประตยาค

  [ปฺระตะยาก] ก. ประจาค. (ส. ปฺรตฺยาค).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒