ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ประเดียง '

  ประเดียง  หมายถึง ก. เผดียง.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ประเดี๋ยว

  น. ชั่วระยะเวลาหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง, ชั่วครู่หนึ่ง, เช่น รอประเดี๋ยวนะ,เดี๋ยว ก็ว่า.

 • ประเดี๋ยวก่อน

  คําขอผัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง, เดี๋ยวก่อน ก็ว่า.

 • ประเดี๋ยวเดียว

  ว. ชั่วระยะเวลานิดเดียว, เดี๋ยวเดียว ก็ว่า.

 • ประเดี๋ยวนี้

  ว. เวลานี้, ในเวลานี้, ทันที, เดี๋ยวนี้ ก็ว่า.

 • ประเดี๋ยวประด๋าว

  ว. ชั่วครู่ชั่วยาม.

 • ประแดง

  (โบ) น. คนเดินหมาย, คนนําข่าวสาร, ผู้สื่อข่าว, นักการ; พนักงานตามคน, ตําแหน่งข้าราชการในสํานักพระราชวัง, บาแดง ก็ใช้.

 • ประแดะ

  น. เครื่องมือของช่างทอง สําหรับเคาะสิ่วสลัก มีรูปคล้ายค้อน แต่แบนทําด้วยเขาสัตว์; เรียกมีดพกปลายแหลมชนิดหนึ่งที่มีด้ามงอเฉียงลงว่ามีดประแดะ, คอม้า ก็เรียก.(รูปภาพ ประแดะ)

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒