ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ประณาม ๒ '

  ประณาม ๒  หมายถึง ก. กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย เช่น ถูกประณามว่าเป็นคนโกง;ขับไล่. (ส. ปฺรณาม; ป. ปณาม).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ประณิธาน

  น. การตั้งความปรารถนา. (ส. ปฺรณิธาน; ป. ปณิธาน).

 • ประณิธิ

  น. การตั้งความปรารถนา. (ส. ปฺรณิธิ; ป. ปณิธิ).

 • ประณีต

  ว. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, เช่น ฝีมือประณีต ทําอย่างประณีต, ที่ปรุงอย่างสุดฝีมือด้วยของดี ๆ เช่น ปรุงอาหารอันประณีต. (ส. ปฺรณีต; ป. ปณีต).

 • ประณุท

  [ปฺระนุด] ก. บรรเทา, ระงับ. (ส. ปฺรณุท; ป. ปนุท).

 • ประดง

  น. ชื่อโรคผิวหนังจําพวกหนึ่ง ทําให้คันเป็นต้น ตามตําราแพทย์แผนโบราณว่ามีหลายชนิด เช่น ประดงเลือด ประดงลม.

 • ประดงแดง

  ดู กระโดงแดง.

 • ประดน ๑

  ว. เก่า. (ส. ปฺรตน).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒