ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ปุ๋ย ๒ '

  ปุ๋ย ๒  หมายถึง ว. อาการที่เชือกขาดไปโดยง่ายดาย เช่น ขาดปุ๋ย; อาการที่หลับง่ายดายอย่างสบาย เช่น หลับปุ๋ย.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ปุรณะ

  [ปุระนะ] ก. บูรณะ. (ส. ปูรณ).

 • ปุรพ-

  [ปุระพะ-] ว. บุพ, บุพพะ. (ส. ปูรฺว).

 • ปุรพผลคุนี, ปุพพผลคุนี, บุรพผลคุนี

  [-, ปุบพะ-, บุบพะ-, บุระพะ-] น. ดาวฤกษ์ที่ ๑๑ มี ๒ ดวง เห็นเป็นรูปแรดตัวผู้หรือเพดานตอนหน้า, ดาววัวตัวผู้ หรือ ดาวงูเมีย ก็เรียก.

 • ปุรพผลคุนี, ปุพพผลคุนี, บุรพผลคุนี

  [-, ปุบพะ-, บุบพะ-, บุระพะ-] น. ดาวฤกษ์ที่ ๑๑ มี ๒ ดวง เห็นเป็นรูปแรดตัวผู้หรือเพดานตอนหน้า, ดาววัวตัวผู้ หรือ ดาวงูเมีย ก็เรียก.

 • ปุรพษาฒ, บุรพอาษาฒ, บุพพาสาฬหะ

  [-สาด, บุบพะอาสาด, บุระพะอาสาด, บุบพาสานหะ] น. ดาวฤกษ์ที่ ๒๐ มี ๓ ดวง เห็นเป็นรูปปากนกหรือช้างพลาย, ดาวสัปคับช้างหรือ ดาวราชสีห์ตัวผู้ ก็เรียก.

 • ปุระ

  น. บุระ. (ป.).

 • ปุราณ

  ว. บุราณ, โบราณ. (ป., ส.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒