ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ปากหวานก้นเปรี้ยว '

  ปากหวานก้นเปรี้ยว  หมายถึง (สํา) ก. พูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ปากหอยปากปู

  ว. ชอบนินทาเล็กนินทาน้อย; ไม่กล้าพูด, พูดไม่ขึ้นหรือพูดไม่มีใครสนใจฟัง (ใช้แก่ผู้น้อย).

 • ปากเหยี่ยวปากกา

  น. ภัยอันตราย.

 • ปากกระบะ

  น. ชื่องูพิษร้ายชนิดหนึ่ง. (พจน. ๒๔๙๓).

 • ปากกว้าง

  น. ชื่องูนํ้าชนิด Homalopsis buccata ในวงศ์ Colubridaeกินปลาเป็นอาหาร มีพิษอ่อนมาก.

 • ปากขอ

  น. ชื่อพยาธิตัวกลมขนาดเล็กหลายชนิดในวงศ์ Ancylostomatidaeมีส่วนหัวโค้งงอคล้ายตาขอ ในช่องปากมีฟันแหลมหรือเป็นแผ่นใช้เกาะเกี่ยวผนังลำไส้ อาศัยดูดกินเลือดมนุษย์และสัตว์ ขนาดเล็กที่สุดยาวประมาณ ๕ มิลลิเมตร ขนาดใหญ่ที่สุดยาวประมาณ ๓๐มิลลิเมตร เช่น ชนิด Necator americanus, Ancylostoma duodenaleอยู่ในลำไส้เล็กของมนุษย์ ชนิด A. braziliense, A. ceylanicum อยู่ในลำไส้เล็กของสุนัขและแมว.

 • ปากคอก

  น. หญ้าปากคอก. (ดู ตีนกา ๓).

 • ปากจอบ

  น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานชนิด Isopachys gyldenstolpei ในวงศ์Scincidae ตัวกลมเป็นมัน สีนํ้าตาลเหลืองลายดํา หางสั้นปลายตัดอาศัยตามดินร่วนหรือดินปนทราย, จิ้งเหลนด้วง ก็เรียก.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒