ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ปากเปราะเราะราย '

  ปากเปราะเราะราย  หมายถึง ว. ชอบพูดจาชวนหาเรื่องไม่เลือกหน้า, ปากคอเราะราย ก็ว่า.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ปากเปล่า

  ก. ว่าโดยไม่ดูตัวหนังสือ เช่น เทศน์ปากเปล่า, เรียกวิธีสอบโดยใช้วาจาแทนการเขียนคำตอบว่า สอบปากเปล่า.

 • ปากเปียก, ปากเปียกปากแฉะ

  น. เรียกการว่ากล่าวตักเตือนซํ้าแล้วซํ้าเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมาย.

 • ปากเปียก, ปากเปียกปากแฉะ

  น. เรียกการว่ากล่าวตักเตือนซํ้าแล้วซํ้าเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมาย.

 • ปากโป้ง

  ก. ชอบพูดเปิดเผยสิ่งที่ไม่สมควรออกมาโดยไม่คํานึงถึงความผิดพลาดเสียหาย.

 • ปากไปล่

  น. ชื่อชามชนิดหนึ่ง ก้นเล็กปากบานอย่างรูปงอบหงาย.

 • ปากพล่อย

  ก. พูดโดยไม่คำนึงว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง.

 • ปากม้า

  ว. ปากร้าย, ชอบพูดหยาบคาย.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒