ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ปสันนาการ '

  ปสันนาการ  หมายถึง น. อาการเลื่อมใส. (ป.).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ปสัยห-, ปสัยหะ

  [ปะไสหะ] (แบบ) ก. ข่มขี่, ข่มเหง. (ป.).

 • ปสัยห-, ปสัยหะ

  [ปะไสหะ] (แบบ) ก. ข่มขี่, ข่มเหง. (ป.).

 • ปสัยหาการ

  น. การข่มเหง. (ป.).

 • ปสัยหาวหาร

  [-หาวะหาน] น. การโจรกรรมด้วยใช้อํานาจกดขี่หรือกรรโชกให้กลัว.

 • ปสัยหาการ

  ดู ปสัยห-, ปสัยหะ.

 • ปสัยหาวหาร

  ดู ปสัยห-, ปสัยหะ.

 • ปสาท

  [ปะ-] น. ประสาท. (ป.; ส. ปฺรสาท).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒