ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ป่วยกล่าว '

  ป่วยกล่าว  หมายถึง ก. เสียเวลาพูด เช่น จะป่วยกล่าวไปไย.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ป่วยการ

  ก. เสียงานเสียการ, ไร้ประโยชน์, เช่น ป่วยการพูด. ว. เรียกค่าชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปว่า ค่าป่วยการ.

 • ปวัตน-, ปวัตน์

  [ปะวัดตะนะ-, ปะวัด] น. ความเป็นไป. (ป.).

 • ปวัตน-, ปวัตน์

  [ปะวัดตะนะ-, ปะวัด] น. ความเป็นไป. (ป.).

 • ปวัตนาการ

  น. อาการที่เป็นไป.

 • ปวัตนาการ

  ดู ปวัตน-, ปวัตน์.

 • ปวารณา

  [ปะวาระนา] ก. ยอมให้ภิกษุสามเณรขอหรือเรียกร้องเอาได้ เช่นขอของจากผู้ปวารณา ใบปวารณา; บอกยอมให้ใช้ได้ด้วยความเต็มใจ เช่น ขอปวารณาจะใช้อะไรก็บอก; พิธีกรรมทางศาสนายอมให้สงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนได้ ทําในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑ซึ่งเป็นวันออกพรรษา, เรียกวันออกพรรษาว่า วันปวารณา หรือวันมหาปวารณา. (ป.).

 • ปวาล

  [ปะวาน] น. ประวาล. (ป.; ส. ปฺรวาล).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒