ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ปลีก '

  ปลีก  หมายถึง [ปฺลีก] ก. แยกหรือหลีกออกจากหมู่จากพวกไป, ย่อยออกไปจากส่วนใหญ่ เช่น ขายปลีก เงินปลีก.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ปลีกตัว

  ก. แยกตัวออกมา.

 • ปลีกย่อย

  ว. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย.

 • ปลีกเวลา

  ก. เจียดเวลาเพื่อมาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากงานที่ทําอยู่.

 • ปลื้ม

  [ปฺลื้ม] ก. เบิกบานยินดีมาก.

 • ปลุก

  [ปฺลุก] ก. ทําให้ตื่นจากหลับ, ทําให้ได้สติรู้สึกตัว, กระตุ้นให้เกิดแรงกําลัง ความขลัง และความกล้าแข็ง เป็นต้น.

 • ปลุกใจ

  ก. เร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น.

 • ปลุกตัว

  ก. นั่งเข้าสมาธิแล้วบริกรรมคาถา เพื่อให้อยู่คงกระพันชาตรี.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒