ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ปลาวาฬ '

  ปลาวาฬ  หมายถึง ดู วาฬ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ปลาสเตอร์

  น. ผ้ายางปิดแผล; ผงสีขาวคล้ายปูนขาวได้จากการเผายิปซัมให้ร้อนถึง ๑๒๐? - ๑๓๐?ซ. เมื่อนําไปผสมกับนํ้าแล้วทิ้งไว้จะแข็งตัวได้เร็วมาก ใช้ประโยชน์ในการนําไปทําแม่พิมพ์ รูปปั้นเป็นต้น หรือพอกอวัยวะไม่ให้เคลื่อนไหวในการรักษากระดูกหัก. (อ. plaster).

 • ปลาสนาการ

  [ปะลาดสะนากาน] ก. หนีไป. (ป.).

 • ปลาหมึก

  น. ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีขาซึ่งเรียกว่าหนวดอยู่บริเวณหัวอาศัยอยู่ในทะเล มีถุงบรรจุนํ้าสีดําอย่างหมึกสําหรับพ่นเพื่อพรางตัว มีหลายสกุล เช่น ปลาหมึกกระดอง สกุล Sepia ในวงศ์ Sepiidae,ปลาหมึกกล้วย สกุล Loligo และปลาหมึกหอม (Sepioteutislessoniana) ในวงศ์ Loliginidae, ปลาหมึกสาย สกุล Octopus ในวงศ์ Octopodidae, หมึก ก็เรียก.

 • ปลาไหลเผือก

  น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Eurycoma longifolia Jackในวงศ์ Simaroubaceae รากใช้ทํายาได้.

 • ปล้ำ, ปล้ำปลุก

  [ปฺลํ้า, -ปฺลุก] ก. ใช้แขนกอดรัดจับกุมเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งล้ม หรือให้อยู่ในอํานาจที่จะทําได้ตามใจตน, โดยปริยายหมายความว่าพยายามทํากิจการอย่างเต็มกําลัง, ปลุกปลํ้า ก็ว่า.

 • ปล้ำ, ปล้ำปลุก

  [ปฺลํ้า, -ปฺลุก] ก. ใช้แขนกอดรัดจับกุมเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งล้ม หรือให้อยู่ในอํานาจที่จะทําได้ตามใจตน, โดยปริยายหมายความว่าพยายามทํากิจการอย่างเต็มกําลัง, ปลุกปลํ้า ก็ว่า.

 • ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง

  (สํา) ก. พยายามทําให้มีเรื่องมีราวขึ้นมา.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒