ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' บุรพผลคุนี, ปุรพผลคุนี, ปุพพผลคุนี '

  บุรพผลคุนี, ปุรพผลคุนี, ปุพพผลคุนี  หมายถึง [บุระพะ-, บุบพะ-, ปุระพะ-, ปุบ พะ-] น. ดาวฤกษ์ที่ ๑๑ มี ๒ ดวงเห็นเป็นรูปแรดตัวผู้หรือเพดานตอนหน้า, ดาววัวตัวผู้ หรือ ดาวงูเมียก็เรียก.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • บุรพภัทรบท, ปุพพะภัททะ

  [บุระพะพัดทฺระบด, บุบพะพัดทฺระบด, ปุบพะพัดทะ] น. ดาวฤกษ์ที่๒๕ มี ๒ ดวง เห็นเป็นรูปราชสีห์ตัวผู้หรือเพดานตอนหน้า, ดาวโปฐบทดาวแรดตัวผู้ หรือ ดาวหัวเนื้อทราย ก็เรียก.

 • บุรพอาษาฒ, บุพพาสาฬหะ, ปุรพษาฒ

  [บุระพะอาสาด, บุบพะอาสาด, บุบพาสานหะ, บุบพาสานละหะ,ปุระพะสาด] น. ดาวฤกษ์ ที่ ๒๐ มี ๓ ดวง เห็นเป็นรูปปากนกหรือช้างพลาย, ดาวสัปคับช้าง หรือ ดาวราชสีห์ตัวผู้ ก็เรียก.

 • บุรพอาษาฒ, บุพพาสาฬหะ, ปุรพษาฒ

  [บุระพะอาสาด, บุบพะอาสาด, บุบพาสานหะ, บุบพาสานละหะ,ปุระพะสาด] น. ดาวฤกษ์ ที่ ๒๐ มี ๓ ดวง เห็นเป็นรูปปากนกหรือช้างพลาย, ดาวสัปคับช้าง หรือ ดาวราชสีห์ตัวผู้ ก็เรียก.

 • บุรพาจารย์, บูรพาจารย์

  [บุระ-, บูระ-] น. อาจารย์ในเบื้องต้น คือ บิดามารดา.

 • บุรพาจารย์, บูรพาจารย์

  [บุระ-, บูระ-] น. อาจารย์ในเบื้องต้น คือ บิดามารดา.

 • บุรพาจารย์, บูรพาจารย์

  ดู บุรพ-.

 • บุรพาจารย์, บูรพาจารย์

  ดู บุรพ-.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒