ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' บิตุจฉา '

  บิตุจฉา  หมายถึง [-ตุดฉา] (แบบ) น. อา (ผู้หญิง), ป้า (ญาติฝ่ายพ่อ). (ป. ปิตุจฺฉา).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • บิตุรงค์

  (กลอน) น. พ่อ. (ป. ปิตุ + องฺค).

 • บิตุเรศ

  (กลอน) น. พ่อ.

 • บิตุละ, บิตุลา

  (แบบ) น. ลุง, อา, (พี่น้องผู้ชายข้างพ่อ). (ป. ปิตุล).

 • บิตุละ, บิตุลา

  (แบบ) น. ลุง, อา, (พี่น้องผู้ชายข้างพ่อ). (ป. ปิตุล).

 • บิตุลานี

  (แบบ) น. อา (ผู้หญิง), ป้า (ญาติฝ่ายพ่อ). (ป. ปิตุลานี).

 • บิน ๑

  ก. ไปในอากาศด้วยกําลังปีกหรือเครื่องยนต์เป็นต้น เช่น นกบินเครื่องบินบิน, โดยปริยายหมายถึงการไปโดยลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ขวัญบิน จานบิน; เรียกหน่อไม้ที่ขึ้นสูงจนเป็นลําแต่ยอดยังมีกาบหุ้มอยู่แก่เกินกิน ว่า หน่อไม้บิน.

 • บิน ๒

  ดู นกกระจอก ๒.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒