ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' บำบัด '

  บำบัด  หมายถึง ก. ทําให้เสื่อมคลาย เช่น บําบัดทุกข์, ทําให้ทุเลาลง เช่น บําบัดโรค.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • บำโบ, บำโบย, บำโบล

  ก. ลูบไล้. (อนันตวิภาค).

 • บำโบ, บำโบย, บำโบล

  ก. ลูบไล้. (อนันตวิภาค).

 • บำโบ, บำโบย, บำโบล

  ก. ลูบไล้. (อนันตวิภาค).

 • บำเพ็ญ

  ก. ทําให้เต็มบริบูรณ์, เพิ่มพูน, (มักใช้ในเรื่องเกี่ยวกับศาสนา) เช่นบําเพ็ญบุญ บําเพ็ญบารมี; ประพฤติ, ปฏิบัติ, เช่น บําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ บําเพ็ญพรต.

 • บำราบ

  [บําหฺราบ] ก. ปราบ, ทําให้ราบ, ทําให้กลัว.

 • บำราศ

  [บําราด] ก. หายไป, จากไป, พรากไป, ปราศจาก.

 • บำรุง

  ก. ทําให้งอกงาม, ทําให้เจริญ, เช่น บํารุงต้นไม้ บํารุงบ้านเมือง;รักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี เช่น บํารุงสุขภาพ บํารุงร่างกาย เงินค่าบํารุง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒