ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' บัวฮาดำ '

  บัวฮาดำ  หมายถึง ดู เฉียงพร้าดํา.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • บา

  น. ครู, อาจารย์; ชายหนุ่ม.

 • บาธรรม

  น. ผู้เชี่ยวชาญในทางธรรม, อาจารย์ทางธรรม.

 • บ่า ๑

  น. ส่วนของร่างกายระหว่างคอกับหัวไหล่, โดยปริยายหมายถึงอินทรธนูหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น บ่าเสาบ่าเสื้อ.

 • บ่า ๒

  ว. อาการที่นํ้าไหลล้นมาโดยเร็ว; อะไร, ทําไม.

 • บ้า ๑

  ว. เสียสติ, วิกลจริต, สติฟั่นเฟือน, หลงใหลหรือมัวเมาในสิ่งนั้น ๆจนผิดปรกติ เช่น บ้ากาม บ้ายศ บ้าฟุตบอล; อาการที่สัตว์บางชนิดเช่นหมาเป็นโรคกลัวนํ้า เรียกว่า หมาบ้า.

 • บ้าจี้

  ว. อาการที่พูดหรือแสดงโดยขาดสติเมื่อถูกจี้ทําให้ตกใจ, ทําตามโดยปราศจากการไตร่ตรองเมื่อถูกยุหรือแนะ.

 • บ้าดีเดือด

  ว. มีอาการคลุ้มคลั่งมุทะลุดุดันเป็นคราว ๆ, โดยปริยายหมายความว่ามีอารมณ์หุนหันพลันแล่นชอบทําอะไรรุนแรง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒