ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' บ่อนแตก '

  บ่อนแตก  หมายถึง ก. ก่อเรื่องทําให้คนที่มาชุมนุมกันต้องเลิกไปกลางคัน.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • บ่อนทำลาย

  ก. แทรกซึมเข้าไปเพื่อทําลายอยู่ภายในทีละน้อย ๆ.

 • บอนลายกระหนก

  ดู กระหนกนารี.

 • บอบ

  ว. อ่อนเปลี้ยหรือหมดแรงเพราะถูกทุบตีอย่างรุนแรง หรือเจ็บป่วยอย่างหนัก หรือออกกําลังมากเกินไปเป็นต้น.

 • บอบช้ำ

  ว. ฟกชํ้าและระบม.

 • บอบบาง

  ว. อ้อนแอ้น, ไม่แน่นหนาหรือไม่คงทน.

 • บอบแบบ

  ว. อ่อนป้อแป้.

 • บ้อม

  (ปาก) ก. ทําร้ายร่างกายด้วยการทุบตี.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒