ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' นพกะ '

  นพกะ  หมายถึง [นบพะ] น. ผู้ใหม่. (ป. นวก).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • นพนิต

  [นบพะนิด] น. เนยข้นชนิดหนึ่ง. (ป. นวนีต).

 • นภ

  [นะพะ, นบพะ] น. ฟ้า, หาว, อากาศ. (ป., ส. นภ, นภสฺ).

 • นภจร

  [นบพะจอน] น. ผู้ไปในฟ้า. (ส. นภสฺจร).

 • นภดล

  [นบพะดน] น. พื้นฟ้า. (ส. นภสฺตล).

 • นภมณฑล

  [นบพะมนทน] น. ท้องฟ้า. (ส. นโภมณฺฑล).

 • นภวิถี

  [นะพะ] น. ทางฟ้า คือ วิถีโคจรแห่งตะวัน. (ส. นโภวิถี).

 • นภศูล, นพศูล

  [นบพะสูน] น. เครื่องประดับยอดปรางค์ ทําเป็นรูปหอก มีกิ่งเป็นรูปดาบแตกสาขาออกไป ๔ ทิศ, แง่งขิง ฝักเพกา ลําภุขัน หรือ สลัดไดก็เรียก.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒