ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' น้ำมนต์, น้ำมนตร์ '

  น้ำมนต์, น้ำมนตร์  หมายถึง น. นํ้าที่เสกเพื่ออาบ กิน หรือ ประพรมเป็นต้น ถือกันว่าเป็นมงคล.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • น้ำมัน

  น. ของเหลวที่มีลักษณะเป็นมันลื่น ไม่ละลายน้ำ สกัดจากพืช สัตว์แร่บางชนิด เช่น ถ่านหิน, หรือที่สูบขึ้นมาจากแหล่งกำเนิด, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น น้ำมันใส่ผม. (อ. oil).

 • น้ำมันก๊าด

  น. นํ้ามันชนิดหนึ่งที่ใช้ตามตะเกียง.

 • น้ำมันขี้โล้

  น. น้ำมันที่เป็นขี้ตะกอน.

 • น้ำมันเขียว

  น. นํ้ามันชนิดหนึ่ง สีเขียวแกมนํ้าเงิน มีกลิ่นหอมฉุนคล้ายการบูรกลั่นได้จากใบของต้นเสม็ด ใช้สําหรับทา นวด แก้เคล็ดบวมได้.

 • น้ำมันเครื่อง

  น. นํ้ามันประเภทหนึ่ง มีลักษณะค่อนข้างข้น ใช้สําหรับหล่อลื่นเพื่อลดความเสียดทานระหว่างผิวโลหะ, ใช้ผสมกับนํ้ามันเบนซินเป็นนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต์เบนซินชนิด ๒ จังหวะก็ได้,นํ้ามันหล่อลื่น ก็เรียก.

 • น้ำมันจันทน์

  น. นํ้ามันที่กลั่นจากไม้จันทน์ มีกลิ่นหอม.

 • น้ำมันโซลา

  น. นํ้ามันดีเซล.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒