ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' น่านน้ำ '

  น่านน้ำ  หมายถึง น. พื้นที่ทางนํ้า, เขตทางนํ้า.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • น่านน้ำอาณาเขต

  น. น่านนํ้าต่าง ๆ รวมทั้งทะเลอาณาเขตและน่านนํ้าที่อยู่ภายในแผ่นดิน ซึ่งอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐใดรัฐหนึ่ง.

 • น่านฟ้า

  น. พื้นที่ทางอากาศ, เขตทางอากาศ.

 • นานัครส

  [นานักคะรด] น. รสเลิศต่าง ๆ เช่น นานัครสโภชชาหาร. (ม. ร่ายยาววนปเวสน์). (ป. นานา + อคฺค + รส).

 • นานัตว

  [นานัด] (แบบ) น. ความเป็นต่าง ๆ. (ส.).

 • นานัปการ

  [นานับปะกาน] ว. มีหลายอย่าง, นานาประการ ก็ว่า. (ป. นานปฺปการ).

 • นานา

  ว. ต่าง ๆ. (ป.).

 • นานาจิตตัง

  ว. ต่างจิตต่างใจ, ต่างคนก็ต่างความคิดเช่นคนหนึ่งถูกกับอากาศเย็นแต่อีกคนหนึ่งถูกกับอากาศร้อน.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒