ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' นัยน์ตา, นัยน์เนตร '

  นัยน์ตา, นัยน์เนตร  หมายถึง น. ดวงตา.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • นัยนามพุ

  [ไนยะนามพุ] น. นํ้าตา. (ป. นยน + อมฺพุ).

 • นัยนา

  [ไนยะ] (กลอน) น. ดวงตา. (ป., ส. นยน).

 • นัว

  ว. ยุ่ง, นุง; (ถิ่นอีสาน) อร่อย.

 • นัวเนีย

  ว. ปัวเปีย, พัลวัน, เกี่ยวพันกันยุ่ง.

 • นา ๑

  น. พื้นที่ราบทําเป็นคันกั้นนํ้าเป็นแปลง ๆ สําหรับปลูกข้าวเป็นต้น,พื้นที่มีลักษณะคล้ายนาสําหรับทําประโยชน์อื่น ๆ เรียกตามสิ่งที่ทําเช่น นาเกลือ นากุ้ง นาผักกระเฉด, ใช้ประกอบกับคําอื่นที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับนา เช่น เต่านา ปูนา.

 • นาขอบเหล็ก

  น. นาชนิดที่ไม่มีทางจะบุกเบิกออกไปได้อีก, นาเชิงทรง ก็ว่า.

 • นาคู่โค

  น. นาที่ได้ทํามาแล้วนาน เป็นนาดี ทําแล้วไม่ใคร่เสีย.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒