ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' นโคทร '

  นโคทร  หมายถึง น. เวิ้งเขา, หุบเขา. (ส.).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • นคร, นคร

  [นะคอน, นะคะระ] น. เมืองใหญ่, กรุง. (ป., ส.).

 • นคร, นคร

  [นะคอน, นะคะระ] น. เมืองใหญ่, กรุง. (ป., ส.).

 • นครบาล

  [นะคอนบาน] น. (เลิก) ผู้มีหน้าที่ในการปกครองนครหลวง; ชื่อทบวงการเมืองระดับกระทรวงในสมัยก่อน คือ กระทรวงนครบาล ซึ่งมีหน้าที่ปกครองเขตนครหลวง; เรียกตำรวจที่มีหน้าที่ระวังและระงับเหตุการณ์ทางอาญาในกรุงเทพมหานครว่า ตำรวจนครบาล.

 • นครบาลจังหวัด

  (เลิก) น. ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตนครหลวง.

 • นครรัฐ

  [นะคอนรัด] น. เมืองที่ปกครองตนเองเป็นอิสระ. (อ. city state).

 • นครวาสี

  [นะคะระ] น. ชาวนคร. (ป.).

 • นครโสภิณี, หญิงนครโสภิณี

  [นะคอน, หฺยิงนะคอน] (แบบ) ดู นครโสเภณี, หญิงนครโสเภณี. (ป.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒