ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' นอนกิน '

  นอนกิน  หมายถึง ก. ไม่ต้องทํางานก็มีกิน โดยมีผลประโยชน์เป็นรายได้ เช่นนอนกินดอกเบี้ย.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • นอนกินบ้านกินเมือง

  (สำ) ก. นอนตื่นสายด้วยความเกียจคร้าน (ใช้เป็นคำประชด).

 • นอนใจ

  ก. มั่นใจ, วางใจ, ไม่รีบร้อน.

 • นอนตาไม่หลับ

  ก. นอนหวาดต่อภัยหรือเป็นทุกข์หรือห่วงใย.

 • นอนตีพุง

  (ปาก) ก. ได้ผลประโยชน์โดยไม่ต้องทําอะไร; สบายใจ, หมดกังวล.

 • นอนนก

  ก. นั่งหลับ.

 • นอนแบ็บ

  ก. นอนอย่างอ่อนเพลีย, นอนซม. (ดู แบ็บ).

 • นอนโรง

  ก. นอนค้างคืนล่วงหน้าที่โรงก่อนกําหนดงาน (ใช้แก่โขนเป็นต้น)เช่น โขนนอนโรง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒