ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' นโยบาย '

  นโยบาย  หมายถึง น. หลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดําเนินการ. (ป. นย + อุปาย).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • นยนะ, นยนา

  [นะยะ] น. ดวงตา. (ป., ส.).

 • นยนะ, นยนา

  [นะยะ] น. ดวงตา. (ป., ส.).

 • นยักษ์

  [นะยัก] (แบบ) ว. ตํ่าต้อย, เลว. (ส.).

 • นโยบาย

  ดู นย, นยะ.

 • นร

  [นอระ] น. คน, ชาย, เพศหญิงใช้ว่า นรี หรือ นารี, นิยมใช้เป็นคําหน้าสมาส เช่น นรเทพ นรสิงห์. (ป., ส.).

 • นรชาติ

  น. คน, หมู่คน.

 • นรเทพ, นรนาถ, นรนายก, นรบดี, นรบาล, นรราช

  [นอระ] น. พระราชา. (ป., ส.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒