ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

  • ความหมายของคำว่า ' นู่น '

    นู่น  หมายถึง (ปาก) ส. คําใช้แทนนามที่อยู่ไกลออกไป.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

  • นู้น

    (ปาก) ว. ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒