ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' นึกออก '

  นึกออก  หมายถึง ก. กลับระลึกได้.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • นึง

  (โบ) น. ลูกชายคนที่ ๑๑, นิง ก็ว่า.

 • นึ่ง

  ก. ทําให้สุกหรือร้อนด้วยไอนํ้าร้อนในหวดหรือลังถึงเป็นต้น เช่นนึ่งข้าวเหนียว นึ่งขนม.

 • นึ่งหม้อเกลือ

  ก. ใช้หม้อตาลใส่เกลืออังไฟให้ร้อน ห่อด้วยใบพลับพลึงแล้วใช้ผ้าหุ้มอีกชั้นหนึ่ง นาบหรือประคบท้องหลังคลอดบุตรใหม่ ๆ.

 • นุ ๑

  (กลอน) ตัดมาจากอุปสรรค อนุ เช่น ทราบนุสนธิ์ทุกแห่ง. (ตะเลงพ่าย);อเนกนุประการ. (พงศ. เลขา); โดยนุกรม. (ม. คําหลวง วนปเวสน์).

 • นุ ๒

  (โบ) ใช้เสริมแทรกเพื่อให้พยางค์สละสลวย เช่น พฤกษในนุพงไพร.(สมุทรโฆษ).

 • นุง

  ว. ยุ่ง, นุ่ง ก็ว่า.

 • นุงถุง

  ว. ยุ่งเหยิง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒