ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' นิรมาณกาย '

  นิรมาณกาย  หมายถึง [ระมานนะกาย] น. กายที่ประกอบด้วยขันธ์ ๕ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีอันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนสิ่งที่ประกอบด้วยขันธ์ ๕ อื่น ๆ, ตามคติมหายานเชื่อว่าเป็นรูปปรากฏของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า คือธรรมกาย.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • นิรมิต

  [ระมิด] ก. นิมิต, เนรมิต, สร้าง, แปลง, ทํา, บันดาลให้เป็นขึ้นมีขึ้น.(ส. นิรฺมิต; ป. นิมฺมิต).

 • นิรย

  [ระยะ] (แบบ) น. นรก. (ป.).

 • นิรยบาล

  น. ผู้คุมนรก. (ป.).

 • นิระ

  (แบบ) น. นํ้า. (ป., ส. นีร).

 • นิรัติศัย

  ดู นิร.

 • นิรันดร, นิรันตร

  ดู นิร.

 • นิรันดร, นิรันตร

  ดู นิร.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒