ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ธุรำ '

  ธุรำ  หมายถึง น. สายเครื่องหมายวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ และแพศย์ สวมจากซ้ายไปขวา เรียกว่า สายธุรํา, ธุหรํ่ายัชโญปวีต หรือ สายมงคล ก็เรียก.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ธุลี

  น. ละออง, ฝุ่น. (ป., ส. ธูลิ).

 • ธุว-

  [ทุวะ] (แบบ) ว. มั่น, เที่ยง. (ป.).

 • ธุวดารา

  น. ดาวเหนือ.

 • ธุวภาค

  น. เส้นแวงอันไม่เปลี่ยนที่แห่งดาวซึ่งประจําที่อยู่.

 • ธุวมณฑล

  น. แถบขั้วโลก.

 • ธุวยัษฎี

  น. เพลา (หรือเส้น) แห่งขั้วโลกทั้ง ๒. (ส. ธฺรุวยษฺฏี).

 • ธูป, ธูป-

  [ทูบ, ทูปะ] น. เครื่องหอมชนิดหนึ่งมีแกนทําด้วยก้านไม้ไผ่เล็ก ๆ เป็นต้นย้อมสีแดง พอกด้วยผงไม้หอม, มักใช้จุดคู่กับเทียน, ลักษณนามว่า ดอก.(ป., ส.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒