ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ธุดงคญ, ธุดงค์ '

  ธุดงคญ, ธุดงค์  หมายถึง น. องค์คุณเครื่องกําจัดกิเลส, ชื่อวัตรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดของภิกษุมี ๑๓ อย่าง เช่น การอยู่ในป่า การอยู่โคนไม้. (ป. ธูตงฺค).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ธุดงควัตร

  [ทุดงคะวัด] น. กิจอันภิกษุผู้ถือธุดงค์ควรทํา.

 • ธุดงคสมาทาน

  [ทุดงคะสะมาทาน] น. การถือธุดงค์.

 • ธุต, ธุตตะ

  [ทุด, ทุด] (แบบ) น. นักเลง. (ป. ธุตฺต).

 • ธุต, ธุตตะ

  [ทุด, ทุด] (แบบ) น. นักเลง. (ป. ธุตฺต).

 • ธุม, ธุม-

  [ทุม, ทุมะ] (แบบ) น. ควัน. (ป., ส. ธูม).

 • ธุม, ธุม-

  [ทุม, ทุมะ] (แบบ) น. ควัน. (ป., ส. ธูม).

 • ธุมเกตุ

  [ทุมะเกด] น. ไฟ, ดาวหาง, ดาวตก, สิ่งที่เป็นหมอกเป็นควันเกิดขึ้นในอากาศผิดธรรมดา มีรูปคล้ายธงเป็นต้น. (ป., ส. ธูมเกตุ).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒