ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ธราธิบดี, ธราธิป '

  ธราธิบดี, ธราธิป  หมายถึง น. พระเจ้าแผ่นดิน. (ส.).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ธริษตรี, ธเรษตรี

  [ทะริดตฺรี, ทะเรดตฺรี] (แบบ; กลอน) น. โลก, แผ่นดิน, เช่น ผู้ทรงจักรคทาธริษตรี. (สมุทรโฆษ). (ส. ธริตฺรี).

 • ธริษตรี, ธเรษตรี

  [ทะริดตฺรี, ทะเรดตฺรี] (แบบ; กลอน) น. โลก, แผ่นดิน, เช่น ผู้ทรงจักรคทาธริษตรี. (สมุทรโฆษ). (ส. ธริตฺรี).

 • ธเรษตรีศวร

  [ทะเรดตฺรีสวน] (แบบ; กลอน) น. ผู้เป็นใหญ่ในโลก เช่น สายัณห์หวั่นสวาทไท้ธเรศตรี ศวรแฮ. (ตะเลงพ่าย).

 • ธเรศ

  [ทะเรด] น. ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน. (ส.).

 • ธวัช

  [ทะวัด] น. ธง. (ส. ธฺวช).

 • ธังกะ

  (แบบ) น. กา, เหยี่ยว. (ป.).

 • ธัช

  [ทัด] (แบบ) น. ธง. (ป. ธช).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒