ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ธรรมันเตวาสิก '

  ธรรมันเตวาสิก  หมายถึง ดู ธรรม ๑, ธรรม, ธรรมะ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ธรรมาทิตย์

  ดู ธรรม ๑, ธรรม, ธรรมะ.

 • ธรรมาธรรม

  ดู ธรรม ๑, ธรรม, ธรรมะ.

 • ธรรมาธิปไตย

  ดู ธรรม ๑, ธรรม, ธรรมะ.

 • ธรรมาธิษฐาน

  ดู ธรรม ๑, ธรรม, ธรรมะ.

 • ธรรมานุธรรมปฏิบัติ

  ดู ธรรม ๑, ธรรม, ธรรมะ.

 • ธรรมานุสาร

  ดู ธรรม ๑, ธรรม, ธรรมะ.

 • ธรรมาภิมุข

  ดู ธรรม ๑, ธรรม, ธรรมะ.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒