ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ทิ้งย่อ '

  ทิ้งย่อ  หมายถึง ก. กระโดดลงมาแล้วย่อหัวเข่าพร้อมกับเหยียดแขนทั้ง ๒ ไปข้างหน้า.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ทิงเจอร์

  น. สารละลายที่ใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวทําละลาย เช่นทิงเจอร์ไอโอดีน คือ สารละลายที่เกิดจากการละลายผลึกไอโอดีนในเอทิลแอลกอฮอล์. (อ. tincture).

 • ทิ้งถ่วง

  ดู หิงห้อย, หิ่งห้อย.

 • ทิ้งถ่อน

  น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Albizia procera Benth. ในวงศ์Leguminosae ใบมน ๆ เล็ก ๆ ดอกสีเหลือง เปลือกใช้ทํายาได้.

 • ทิ้งทูด

  น. ชื่อนกชนิดหนึ่งในจําพวกนกทึดทือ, เท้งทูด ก็ว่า. (พจน. ๒๔๙๓).

 • ทิช-, ทิชะ

  [ทิชะ-] (แบบ) น. ผู้เกิด ๒ ครั้ง คือ นก และพราหมณ์. (ป., ส. ทฺวิช).

 • ทิช-, ทิชะ

  [ทิชะ-] (แบบ) น. ผู้เกิด ๒ ครั้ง คือ นก และพราหมณ์. (ป., ส. ทฺวิช).

 • ทิชากร

  น. 'ผู้เกิด ๒ ครั้ง', นก, หมู่นก; พราหมณ์. (ป.).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒