ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ทาฐิกะ, ทาฒิกะ '

  ทาฐิกะ, ทาฒิกะ  หมายถึง (ราชา) น. หนวด (ที่คาง), เครา. (ป. ทา??ก; ส. ทาฒิก).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ทาน ๑, ทาน-

  [ทานะ-, ทานนะ-] น. การให้, มักใช้ประกอบท้ายคำอื่น เช่น ธรรมทานวิทยาทาน; สิ่งที่ให้ มักหมายถึงเงินหรือสิ่งของที่คนให้แก่คนยากจน,เป็นธรรมข้อ ๑ ในทศพิธราชธรรม. (ดู ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม).(ป., ส.).

 • ทาน ๑, ทาน-

  [ทานะ-, ทานนะ-] น. การให้, มักใช้ประกอบท้ายคำอื่น เช่น ธรรมทานวิทยาทาน; สิ่งที่ให้ มักหมายถึงเงินหรือสิ่งของที่คนให้แก่คนยากจน,เป็นธรรมข้อ ๑ ในทศพิธราชธรรม. (ดู ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม).(ป., ส.).

 • ทานกัณฑ์

  [ทานนะ-] น. ชื่อกัณฑ์ที่ ๓ ในมหาชาติ.

 • ทานบดี

  [ทานนะบอดี] น. เจ้าของทาน. (ป., ส. ทานปติ).

 • ทานบารมี

  [ทานนะ-] น. จรรยาอย่างเลิศ คือ ทาน. (ป. ทานปารมี; ส. ทานปารมิตา).

 • ทานมัย

  [ทานนะไม] ว. สําเร็จด้วยทาน, แล้วไปด้วยทาน. (ป., ส.).

 • ทานศีล

  [ทานะสีน] ว. มีการให้เป็นปรกติ. (ส.; ป. ทานสีล).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒