ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ทัศนูปกรณ์ '

  ทัศนูปกรณ์  หมายถึง น. อุปกรณ์ช่วยการเห็น เช่น กล้องโทรทรรศน์กล้องจุลทรรศน์.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ทัศนาการ

  ดู ทัศน-, ทัศน์, ทัศนะ, ทัศนา.

 • ทัศนาจร

  ดู ทัศน-, ทัศน์, ทัศนะ, ทัศนา.

 • ทัศนีย-, ทัศนีย์

  [ทัดสะนียะ-, ทัดสะนี] ว. น่าดู, งาม, ทรรศนีย์ ก็ใช้. (ป. ทสฺสนีย;ส. ทรฺศนีย).

 • ทัศนีย-, ทัศนีย์

  [ทัดสะนียะ-, ทัดสะนี] ว. น่าดู, งาม, ทรรศนีย์ ก็ใช้. (ป. ทสฺสนีย;ส. ทรฺศนีย).

 • ทัศนียภาพ

  น. ภาพที่น่าดู, มักใช้หมายถึงภูมิประเทศที่สวยงาม.

 • ทัศนูปกรณ์

  ดู ทัศน-, ทัศน์, ทัศนะ, ทัศนา.

 • ทัศไนย

  [ทัดสะไน] ว. น่าดู, งาม. (แผลงมาจาก ทัศนีย์).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒