ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ท่อลม '

  ท่อลม  หมายถึง น. ทางเดินอากาศหายใจส่วนล่างที่อยู่ระหว่างกล่องเสียงกับหลอดลม. (อ. trachea; windpipe).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ท่อไอเสีย

  น. ท่อที่ต่อจากห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เพื่อระบายแก๊สและช่วยลดเสียงระเบิดที่เกิดจากการเผาไหม้.

 • ท่อ ๒

  (โบ) ก. ตี เช่น ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาท่อเมืองตาก กูไปท่อบ้านท่อเมือง. (จารึกพ่อขุนรามคำแหง).

 • ท่อ ๓

  ก. โต้ตอบ, ประสาน, เช่น นกท่อเสียงกัน.

 • ท่อถ้อย

  น. คําโต้. ก. กล่าวโต้, กล่าวประชัน, ใช้ว่า ถ้อถ้อย หรือ ท้อถ้อย ก็มี.

 • ท่อ ๔

  (ถิ่น-อีสาน) ว. เท่า, เสมอ.

 • ท้อ, ท้อใจ

  ก. ไม่มีกําลังใจจะสู้.

 • ท้อ, ท้อใจ

  ก. ไม่มีกําลังใจจะสู้.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒