ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ทุรน '

  ทุรน  หมายถึง (กลอน) ก. เดือดร้อน, ดิ้นรน, เช่น จะทุรนเดือดแด. (นิทราชาคริต).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ทุรนทุราย

  ก. กระวนกระวาย, กระสับกระส่าย, ดิ้นรนจะให้พ้นจากทรมาน.

 • ทุรัถยา

  [-รัดถะยา] (แบบ) น. ทางไกล. (พงศ. เลขา).

 • ทุรัศ

  (กลอน) ว. ไกล เช่น ทุรัศกันดาร. (ส.; ป. ทูร).

 • ทุราคม

  น. การถึงลําบาก, การอยู่ทางไกล. (ป.).

 • ทุราจาร

  น. ความประพฤติชั่วช้าเลวทรามในที่ซึ่งไม่ควร. (ป.).

 • ทุราธวา

  [ทุราทะวา] (กลอน) น. ทางลําบาก, ทางทุรกันดาร. [ส. ทุรธฺวา,ทุรฺ- (ยาก, ลำบาก) + อธฺวนฺ (ทางไกล)].

 • ทุเรศ

  (ปาก) คําพูดแสดงความรู้สึกเมื่อประสบสิ่งที่ขัดหูขัดตาหรือเป็นที่น่าสมเพชเป็นต้น.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒