ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ถวายตัว '

  ถวายตัว  หมายถึง ก. มอบตัวแก่เจ้านาย.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ถวายเนตร

  น. ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง อยู่ในพระอิริยาบถยืนพระหัตถ์ขวาประกบพระหัตถ์ซ้ายอยู่หน้าพระเพลา ลืมพระเนตรทั้ง ๒ ดูมหาโพธิพฤกษ์อยู่ในพระอาการสํารวม.

 • ถวายพระพร

  คําเริ่มที่พระสงฆ์พูดกับเจ้านายและเป็นคํารับ.

 • ถวายหัว

  (สํา) ก. ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อชาติ, เอาชีวิตเป็นประกัน, ทําจนสุดความสามารถ, ยอมสู้ตาย.

 • ถวิน

  [ถะหฺวิน] น. ห่วงร้อยสายรัดประคด เรียกว่า ลูกถวิน, กระวิน ก็ว่า.

 • ถวิล

  [ถะหฺวิน] ก. คิด, คิดถึง.

 • ถ่อ ๑

  น. ไม้สําหรับยันแล้วดันให้เรือเดิน มักเป็นไม้ไผ่. ก. ทําให้เรือเดินด้วยใช้ไม้นั้นยันแล้วดันไป, (ปาก) โดยปริยายหมายความว่า ไปหรือมาด้วยความลําบาก เช่น ถ่อกายมาถึงนี่.

 • ถ่อ ๒

  น. วิธีแทงโปวิธีหนึ่ง โดยลูกค้าแทงประตูตรงข้ามกันได้ ๒ ประตูคือหน่วยกับ ๓ หรือ ๒ กับ ครบโปออกประตูใดประตูหนึ่งที่ลูกค้าแทงเจ้ามือจ่าย ๑ ต่อถ้าออกประตูอื่น เจ้ามือกิน.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒