ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ถมถืด, ถมเถ, ถมไป '

  ถมถืด, ถมเถ, ถมไป  หมายถึง ว. มากมายก่ายกอง.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ถมถืด, ถมเถ, ถมไป

  ว. มากมายก่ายกอง.

 • ถมถืด, ถมเถ, ถมไป

  ว. มากมายก่ายกอง.

 • ถ่ม

  ก. ทําให้นํ้าลายหรือสิ่งอื่น ๆ ออกจากปากโดยแรง.

 • ถ่มน้ำลายรดฟ้า

  (สํา) ก. ประทุษร้ายต่อสิ่งที่สูงกว่าตน ตัวเองย่อมได้รับผลร้าย.

 • ถ่มร้าย

  น. รอยบุ๋มที่ตะโพกทั้ง ๒ ข้าง ถือว่าเป็นลักษณะไม่ดีสําหรับหญิง๑ ใน ๓ อย่าง คือ สีจัก ยักหล่ม ถ่มร้าย, มักใช้เข้าคู่กับคำ ยักหล่มเป็น ยักหล่มถ่มร้าย.

 • ถมอ

  [ถะหฺมอ, ถะมอ] น. หิน เช่น ดาดดําถมอทะมื่น. (ม. คําหลวงจุลพน).

 • ถมึงทึง

  [ถะหฺมึง–] ว. ลักษณะหน้าตาที่บูดบึ้งไม่ยิ้มแย้ม, หน้าตาน่ากลัว,ขมึงทึง ก็ว่า.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒