ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ถ่ายเดียว '

  ถ่ายเดียว  หมายถึง ว. ฝ่ายเดียว เช่น เอาแต่ได้ถ่ายเดียว เห็นแต่ประโยชน์ถ่ายเดียว.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ถ่ายทอด

  ก. กระจายเสียงหรือแพร่ภาพรายการที่รับจากสถานีอื่นหรือสถานที่อื่น (ใช้แก่วิทยุและโทรทัศน์), โดยปริยายหมายความว่านําเรื่องที่รู้ไปเล่าต่อ.

 • ถ่ายทุกข์

  ก. ขี้, ถ่ายอุจจาระ.

 • ถ่ายเท

  ก. ให้ระบายเข้าออกได้ (มักใช้แก่อากาศหรือนํ้า); ยักย้ายหลีกเลี่ยงด้วยอุบาย, มักใช้ว่า ยักย้ายถ่ายเท.

 • ถ่ายแบบ

  ก. เอาแบบอย่าง; ถอดแบบ, ถอดลักษณะหรือนิสัยใจคอมา, เช่นถ่ายแบบพ่อ ถ่ายแบบแม่.

 • ถ่ายปัสสาวะ

  ก. เยี่ยว.

 • ถ่ายภาพยนตร์

  ก. บันทึกภาพให้ต่อเนื่องกันบนฟิล์มแถบยาว ๆ เมื่อฉายด้วยเครื่องฉายไปบนจอ จะมองเห็นภาพนั้นเคลื่อนไหวได้เหมือนจริง,(ปาก) ถ่ายหนัง.

 • ถ่ายยา

  ก. กินยาถ่าย.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒