ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน '

  ถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน  หมายถึง (สํา) ก. ทําลายให้ถึงต้นตอ, ทําลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ถอนต้นก่นราก, ถอนรากถอนโคน

  (สํา) ก. ทําลายให้ถึงต้นตอ, ทําลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม.

 • ถอนทุน

  ก. ได้ทุนคืน, ทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเอาทุนคืน.

 • ถอนพิษ

  ก. ทําให้พิษหมด.

 • ถอนยวง

  ก. ทําลายให้สิ้นซาก.

 • ถอนรากถอนโคน

  (สำ) ก. ทำลายให้ถึงต้นตอ, ทำลายให้สิ้นเสี้ยนหนาม, ถอนต้นก่นรากก็ว่า.

 • ถอนสมอ

  น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง ตัดมาจากตับเพลงฝรั่งถอนสมอ. (บัญชีเพลง).

 • ถอนสายบัว

  ก. ถวายคํานับแบบผู้หญิง โดยยืนตรงแล้วชักขาข้างใดข้างหนึ่งไปข้างหลังพร้อมกับย่อเข่าและก้มศีรษะเล็กน้อยเป็นการแสดงความเคารพของสตรีต่อเจ้านายชั้นสูง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒