ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตัวเมีย '

  ตัวเมีย  หมายถึง น. เพศเมีย (ใช้เฉพาะสัตว์และพืชบางชนิด) เช่น แมวตัวเมีย; เรียกสิ่งของบางอย่างที่มีรูหรือขอรับให้สิ่งอื่นเกาะหรือสอดเข้าได้ เช่น กระเบื้องตัวเมียนอตตัวเมีย.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตัวเมือง

  น. ย่านใจกลางเมือง มักมีแม่นํ้าหรือกําแพงล้อมรอบ.

 • ตัวไม้

  น. ไม้ที่แต่งไว้เพื่อคุมกันเข้าเป็นเรือนเป็นต้น.

 • ตัวยืน

  น. ผู้ที่ถูกกําหนดให้เป็นตัวหลัก สําหรับให้คนอื่นมาเป็นคู่ชิงตําแหน่ง(ใช้แก่กีฬา); ผู้ที่เป็นหลักในการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง, ตัวยืนโรง หรือตัวยืนพื้น ก็ว่า.

 • ตัวร้อน

  น. อาการของร่างกายที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปรกติ.

 • ตัวละคร

  (วรรณ) น. ผู้มีบทบาทในวรรณกรรมประเภทละคร นวนิยายเรื่องสั้นและเรื่องแต่งประเภทต่าง ๆ.

 • ตัวสะกด

  น. พยัญชนะท้ายคําหรือพยางค์ที่ทําหน้าที่บังคับเสียงให้เป็นไปตามมาตราต่าง ๆ เช่น น เป็นตัวสะกดในมาตรากน.

 • ตัวสำคัญ

  (ปาก) น. ตัวร้าย เช่น เด็กคนนี้แหละตัวสำคัญนัก ชอบรังแกเพื่อน.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒