ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตัดเชือก '

  ตัดเชือก  หมายถึง (สํา) ก. ตัดความสัมพันธ์ ไม่ยอมให้ความช่วยเหลืออีกต่อไป.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตัดญาติขาดมิตร

  (สํา) ก. ตัดขาดจากกัน.

 • ตัดต้นไฟ

  ก. ตัดสิ่งที่เป็นเหตุไม่ให้ลุกลามต่อเนื่องไป.

 • ตัดตอน

  ก. แบ่งหรือตัดเอามาบางส่วน.

 • ตัดถนน

  ก. สร้างถนน.

 • ตัดทอน

  ก. ทำให้ลดลงหรือทำให้สั้นลง เช่น ตัดทอนอำนาจ.

 • ตัดทาง, ตัดหนทาง

  ก. ทําให้หมดช่องทาง เช่น ตัดทางทํามาหากิน; ทําให้มีทาง เช่น ตัดทางพอให้ผ่านไปได้.

 • ตัดทาง, ตัดหนทาง

  ก. ทําให้หมดช่องทาง เช่น ตัดทางทํามาหากิน; ทําให้มีทาง เช่น ตัดทางพอให้ผ่านไปได้.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒