ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ตะค้าน '

  ตะค้าน  หมายถึง ดู สะค้าน.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ตะคุ่ม, ตะคุ่ม ๆ

  ว. ที่เห็นเป็นเงาดํา ๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด.

 • ตะคุ่ม, ตะคุ่ม ๆ

  ว. ที่เห็นเป็นเงาดํา ๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด.

 • ตะเครียว, ตะเคียว ๑

  [-เคฺรียว] น. ถุงที่ถักด้วยด้ายหรือไหมเป็นตาโปร่งมีหูรูด.

 • ตะเครียว, ตะเคียว ๑

  [-เคฺรียว] น. ถุงที่ถักด้วยด้ายหรือไหมเป็นตาโปร่งมีหูรูด.

 • ตะเคียว ๒

  น. อาการที่ลูกบาศก์หรือลูกเต๋าเป็นต้นพิงตะแคงไม่ลงหน้าเรียบ.

 • ตะเคียน, ตะเคียนทอง

  น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Hopea odorata Roxb. ในวงศ์ Dipterocarpaceaeเนื้อไม้แข็ง ใช้เลื่อยเป็นกระดาน และขุดทําเรือ.

 • ตะเคียน, ตะเคียนทอง

  น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Hopea odorata Roxb. ในวงศ์ Dipterocarpaceaeเนื้อไม้แข็ง ใช้เลื่อยเป็นกระดาน และขุดทําเรือ.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒